Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Ağustos ayı vergi takvimi

2010 AĞUSTOS AYI VERGİ TAKVİMİ

2 Ağustos 2010

 • Haziran 2010 Dönemine Ait Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2009 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • SSK (Haziran 2010 ) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Sigortalılarının Temmuz 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

10 Ağustos 2010

 • 16–31 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16–31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Ağustos 2010

 • 2010 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2010 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan–Mayıs–Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

17 Ağustos 2010

 • 2010 II. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2010 II. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Ağustos 2010

 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ağustos 2010

 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının ile Beyanı
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının ile Beyanı
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ağustos 2010

 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Ağustos 2010

 • 1-15 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Ağustos 2010

 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Ağustos 2010

 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • SSK (Temmuz 2010 ) Sigorta Primi Ödemesi
 • Sigortalılarının Ağustos 2009 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Priminin Ödemesi
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Temmuz 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net