Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Aralık dönemine ait Ba, Bs formlarının bildirim süresi uzatıldı

2010/Aralık dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 2 Şubat 2011 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

Konu ile ilgili sirküler aşağıdaki gibidir.

Tarih 01/02/2011
Sayı VUK – 44 / 2011-2 / Form ve Form Bs – 9
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /44

Konusu
: 31.01.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2010/Aralık dönemine ilişkin ve bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarihi
: 01/02/2011

Sayısı
: VUK – 44 / 2011-2 / Form ve Form Bs – 9

İlgili olduğu maddeler
: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257’nci maddesi.

1- Giriş:

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2010/Aralık dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

İlgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 31 Ocak 2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2010/Aralık dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 02 Şubat 2011 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

3- Sonuç:

Buna göre, 2010/Aralık dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 02/02/2011 tarihi saat 24:00’e kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

2010 Aralık dönemine ait Ba, Bs formlarının bildirim süresi uzatıldı

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net