Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Eylül ayı vergi takvimi

2010 EYLÜL AYI VERGİ TAKVİMİ

13 Eylül 2010

 • 16–31 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16–31 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Eylül 2010

 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Eylül 2010

 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Eylül 2010

 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Eylül 2010

 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1–15 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Eylül 2010

 • 1-15 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Stopajının Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30 Eylül 2010

 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • SSK (Ağustos 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Eylül 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Ağustos 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net