Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Haziran ayı vergi takvimi

2010 HAZİRAN AYI VERGİ TAKVİMİ

9 Haziran 2010

 • 16–31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemeler Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Haziran 2010

 • 16–31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Haziran 2010

 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Haziran 2010

 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Haziran 2010

 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Haziran 2010

 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1–15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Haziran 2010

 • 1–15 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce

Vergi Levhasını Tasdik Ettikleri Kişilerin Ad, Soyad ve Vergi Kimlik Numaralarına İlişkin Yapılacak Bildirim

28 Haziran 2010

 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Stopajının Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Stopajının Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30 Haziran 2010

 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2. Taksit Ödemesi
 • SSK (Mayıs 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Mayıs 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net