Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Kasım ayı vergi takvimi

2010 KASIM AYI VERGİ TAKVİMİ

1 Kasım 2010

 • Eylül 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • SSK (Eylül 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Sigortalılarının Ekim 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

9 Kasım 2010

 • 16–31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Kasım 2010

 • 16-31 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Kasım 2010

 • 2010 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz– Ağustos– Eylül ) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2010 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz– Ağustos– Eylül ) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Kasım 2010

 • 2010 III. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2010 III. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Kasım 2010

 • Ekim 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının ile Beyanı
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ekim 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Kasım 2010

 • Ekim 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Kasım 2010

 • 1–15 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Kasım 2010

 • Ekim 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30 Kasım 2010

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
 • 1–15 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Veraset ve İntikal Vergisi 2.Taksit Ödemesi 2010 yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 2. Taksit Ödemesi
 • 2010 Yılı 2. Taksit Ödemesi
 • SSK (Ekim 2010 ) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Sigortalılarının Kasım 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Ekim 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net