Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Mayıs ayı vergi takvimi

2010 MAYIS AYI VERGİ TAKVİMİ

10 Mayıs 2010

 • 16–30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Mayıs 2010

 • 16–30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Mayıs 2010

 • 2010 I. Geçici Vergi Dönemine (OcakŞubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2010 I. Geçici Vergi Dönemine (OcakŞubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

17 Mayıs 2010

 • Nisan 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 2010 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2010 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Mayıs 2010

 • Nisan 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Mayıs 2010

 • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Nisan 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Mayıs 2010

 • 1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Mayıs 2010

 • Nisan 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

31 Mayıs 2010

 • Nisan 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergilerinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2010 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi
 • 2010 Yılı 1. Taksit Ödemesi Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • Vergi Levhası Tasdiki
 • SSK (Nisan 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Nisan 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) Nisan 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net