Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Nisan ayı vergi takvimi

2010 NİSAN AYI VERGİ TAKVİMİ

5 Nisan 2010

 • Şubat 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Şubat 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

9 Nisan 2010

 • 16–31 Mart 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

12 Nisan 2010

 • 16–31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2010

 • Mart 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve ödemesi

20 Nisan 2010

 • Mart 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Nisan 2010

 • Mart 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak-Şubat-Mart 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak- Şubat- Mart 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak- Şubat- Mart 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2009 Yılına İlişkin Beyannamesinin Verilmesi
 • 1–15 Nisan 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27 Nisan 2010

 • 1–15 Nisan 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

30 Nisan 2010

 • Mart 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2009 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
 • SSK (Mart 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Sigortalılarının Nisan 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin ödemesi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net