Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Temmuz ayı vergi takvimi

2010 TEMMUZ AYI VERGİ TAKVİMİ

*(5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir.)

 9 Temmuz 2010

 • 16–30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

12 Temmuz 2010

 • 16–30 Haziran Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Temmuz 2010

 • Haziran 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Temmuz 2010

 • Haziran 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Temmuz 2010

 • 1-15 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 1-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27 Temmuz 2010

 • Haziran 2010 dönemine Ait Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Dönemine Ait Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Nisan – Mayıs – Haziran 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

30 Temmuz 2010

 • Haziran 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Stopajının Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net