Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Ocak ayı vergi takvimi

2010 OCAK AYI VERGİ TAKVİMİ

5 Ocak 2010

 • Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

11 Ocak 2010

 • 16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

12 Ocak 2010

 • 16–31 Aralık 2009 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Ocak 2010

 • Aralık 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ocak 2010

 • Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2009 Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Ocak 2010

 • Aralık 2009 Dönemine Ait Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı Ekim – Kasım – Aralık 2009 Dönemine Ait Stopajı’nın Muhtasar beyanname ile Beyanı
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Aralık 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Ekim- Kasım- Aralık 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1–15 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Ocak 2010

 • Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi Ekim – Kasım – Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Stopajı’nın Ödemesi
 • Ekim – Kasım – Aralık 2009 Dönemine Ait Stopajı’nın Ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödemesi
 • Aralık 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Ekim- Kasım- Aralık 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net