Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi

2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi.

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009-1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 1/1/2010-30/6/2010 döneminde uygulanacak asgari ücret tutarları belirlenmiştir.

2010 yılının ilk altı ayı için 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan bürüt asgari ücret 729,00-TL, net 576,57-TL, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise bürüt asgari ücret 621,00-TL, net 499,25-TL olarak belirlendi.

2010 yılının ikinci altı ayında uygulanacak asgari ücret ise 16 yaşından büyük işçiler için bürüt 760,50-TL, net 599,12 -TL, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise bürüt 648,00-TL, net 518,58-TL olarak belirlendi.

Asgari ücret tespit komisyonu kararı ve gerekçeleri ise aşağıdaki gibidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
Karar Tarihi : 29/12/2009
Karar No : 2009/1
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10/12/2009 tarihinde başladığı çalışmalarını 29/12/2009 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı üç toplantı sonucunda;
1) Toplantılara Türk-İş temsilcileri katılmamıştır.
2) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,
3) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında 24.30 (yirmidört otuz) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 25.35 (yirmibeş otuzbeş) Türk Lirası olarak tespitine,
4) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında 20.70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 21.60 (yirmibir altmış) Türk Lirası olarak tespitine,
5) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.


GEREKÇE
Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.
Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2010 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.
İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük asgari ücreti; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere 24.30 (yirmidört otuz) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 25.35 (yirmibeş otuzbeş) Türk Lirası olarak belirlemiştir.
16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük asgari ücretin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere 20.70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 21.60 (yirmibir altmış) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir.
Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

Asgari ücret ile ilgili hesaplamalar.

1 ilk altı aylık dönem için (01.01.2010 – 30.06.2010 döneminde uygulanacak olan asgari ücret)

1.1 16 yaşından büyük işçiler için
Bürüt asgari ücret 729,00-TL
Kesintiler:
-İşçiye ait prim payı %14
102,06-TL
-İşsizlik sigortası işçi payı %01
7,29-TL
-Tevkif edilen gelir vergisi %15 92,95-TL
-Tevkif edilen damga vergisi %06,6 4,81-TL (01.10.2010 tarihinden itibaren damga vergisi oranı binde 6,6 olarak belirlendi)
Kesintiler toplamı
207,11-TL
Net asgari ücret 521,89-TL

 Net asgari ücrete ayrıca asgari geçim indirimi ilave edilir. Hesaplanan asgari geçim indirimi ücretin bir parçası olarak değerlendirilip ücretle beraber ödenmesi gerekmektedir. (Asgari geçim indirimi ile ilgili hesaplama tablosuna buradan ulaşabilirsiniz)

1.2 16 yaşını doldurmamış işçiler için
Bürüt asgari ücret 621,00-TL
Kesintiler:
-İşçiye ait prim payı %14
86,94-TL
-İşsizlik sigortası işçi payı %01
6,21-TL
-Tevkif edilen gelir vergisi %15 79,18-TL
-Tevkif edilen damga vergisi %06,6 4,10-TL (01.10.2010 tarihinden itibaren damga vergisi oranı binde 6,6 olarak belirlendi)
Kesintiler toplamı
176,43-TL
Net asgari ücret 444,57-TL

Net asgari ücrete ayrıca asgari geçim indirimi ilave edilir. Hesaplanan asgari geçim indirimi ücretin bir parçası olarak değerlendirilip ücretle beraber ödenmesi gerekmektedir. (Asgari geçim indirimi ile ilgili hesaplama tablosuna buradan ulaşabilirsiniz)

  1.3 Kapıcılar için asgari ücret hesaplama
Bürüt asgari ücret 729,00-TL
Kesintiler:
-İşçiye ait prim payı %14
102,06-TL
-İşsizlik sigortası işçi payı %01
7,29-TL
-Tevkif edilen gelir vergisi %15
    ( ücretleri gelir vergisine tabii değil)
-Tevkif edilen damga vergisi %06,6
( ücretleri damga vergisine tabii değil)
Kesintiler toplamı
109,35-TL
Asgari geçim indirimi ( ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığından asgari geçim indirimi de uygulanmıyor)
Kapıcılar için net asgari ücret
619,65-TL

 

2 ikinci altı aylık dönem için hesaplamalar (01.07.2010 – 31.12.2010 döneminde uygulanacak olan asgari ücret)

2.1 16 yaşından büyük işçiler için
Bürüt asgari ücret 760,50-TL
Kesintiler:
-İşçiye ait prim payı %14
106,47-TL
-İşsizlik sigortası işçi payı %01
7,61-TL
-Tevkif edilen gelir vergisi %15 96,96-TL
-Tevkif edilen damga vergisi %06,6 5,02-TL (01.10.2010 tarihinden itibaren damga vergisi oranı binde 6,6 olarak belirlendi)
Kesintiler toplamı
216,06-TL
Net asgari ücret 544,44-TL

Net asgari ücrete ayrıca asgari geçim indirimi ilave edilir. Hesaplanan asgari geçim indirimi ücretin bir parçası olarak değerlendirilip ücretle beraber ödenmesi gerekmektedir. (Asgari geçim indirimi ile ilgili hesaplama tablosuna buradan ulaşabilirsiniz)

2.2 16 yaşını doldurmamış işçiler için
Bürüt asgari ücret 648,00-TL
Kesintiler:
-İşçiye ait prim payı %14
90,72-TL
-İşsizlik sigortası işçi payı %01
6,48-TL
-Tevkif edilen gelir vergisi %15
82,62-TL
-Tevkif edilen damga vergisi %06,6
4,28-TL (01.10.2010 tarihinden itibaren damga vergisi oranı binde 6,6 olarak belirlendi)
Kesintiler toplamı
184,10-TL
Net asgari ücret 463,90-TL

Net asgari ücrete ayrıca asgari geçim indirimi ilave edilir. Hesaplanan asgari geçim indirimi ücretin bir parçası olarak değerlendirilip ücretle beraber ödenmesi gerekmektedir. (Asgari geçim indirimi ile ilgili hesaplama tablosuna buradan ulaşabilirsiniz)

2.3 Kapıcılar için asgari ücret hesaplama
Bürüt asgari ücret 760,50-TL
Kesintiler:
-İşçiye ait prim payı %14
106,47-TL
-İşsizlik sigortası işçi payı %01
7,61-TL
-Tevkif edilen gelir vergisi %15
    ( ücretleri gelir vergisine tabii değil)
-Tevkif edilen damga vergisi %06,6
(Kapıcı ücretleri damga vergisine tabii değil)
Kesintiler toplamı
114,08-TL
Asgari geçim indirimi (Kapıcı ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığından asgari geçim indirimi de uygulanmıyor)
Kapıcılar için net asgari ücret
646,43-TL

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net