Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Nisan, 2010:

Maliye bakanlığı kullanılmış taşıtların tesliminde uygulanacak Kdv oranları ile ilgili açıklama yaptı

yazi resmi

Maliye Bakanlığı kullanılmış taşıtların tesliminde Kdv uygulamalarında tereddütleri giderecek açıklamaları içeren 54 nolu sirküleri 29.04.2010 tarihinde yayınlamıştır. Buna göre; – Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin Devamı…

Sgk gecikme cezası %3’ten %2’ye indirildi

yazi resmi

Sgk gecikme cezası %3’ten %2’ye indirildi 28 Nisan 2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmi Gazete’de 2010/260 sayılı “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin” Karar Devamı…

İşyerinin devrinde kıdem tazminatı durumu

yazi resmi

İşyeri devrinde kıdem tazminatı Her gün onlarca esnaf, tüccar ve işadamı ekonomik nedenler, terk, tasfiye ve işverenin ölümü gibi çeşitli nedenlerle işyerlerini kapatıyor veya bir başka işverene devrediyor. Özellikle bu şekilde işyeri devirlerinde veya ölüm nedeniyle işyerinin intikalinde geride kalan Devamı…

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

yazi resmi

Nafakası sigortalı tarafından sağlanan açısından ölüm güvence altına alınması gereken sosyal bir risktir. Türk sosyal güvenlik sistemi temel koruma birimi olarak aileyi esas almakta, sigortalının ölümü halinde aile bireylerine aylık bağlanmaktadır. Belirtelim ki; ölüm aylığına esas aile bireyleri, ölen sigortalının Devamı…

1/212

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net