Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Temmuz, 2010:

5941 sayılı çek kanunu ile gelen yeni uygulamalar

yazi resmi

Uygulama bankalar için yeni başladı Bilindiği üzere 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5941 sayılı yeni Çek Kanunu yasanın 10. maddesi uyarınca yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Ancak; 01.07.2010 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defteri düzenleyip eski defterleri imha Devamı…

Şirketlerde sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi durumu

yazi resmi

ŞİRKETLERDE SERMAYE TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEYENLERE UYGULANABİLECEK YAPTIRIMLAR I- GİRİŞ Şirket ortaklığı, içerisinde çeşitli hakları ve borçları barındıran bir bütünlük arz eder. Başka bir anlatımla, ortaklık sıfatı sahibine bir yandan çeşitli haklar sağlarken, bir yandan da onu bazı yükümlülüklerle karşı karşıya Devamı…

İsteğe bağlı sigorta işlemleri hakkında tebliğ yayımlandı

yazi resmi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazetede İsteğe bağlı sigorta işlemleri hakkında tebliğ yayımlamıştır. TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 Devamı…

İndirilemeyecek katma değer vergisi uygulamasına ilişkin 2010/5 no’lu KDV sirküleri

yazi resmi

Katma değer vergisi uygulamasına yönelik olarak daha önceden mukteza bazında verilmiş olan görüşler birleştirilip 2010/5 nolu kdv sirkülerinde toplanmıştır. Sirkülerde vurgulananlar; Değeri düşen mal için zayi olan mal hükümlerinin geçerli olmayacağı; bu durumda malların zayi olması değil düşük bedelle veya zararına Devamı…

1/212

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net