Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ocak, 2011:

Çsgb bölge çalışma numarası uygulamasına son verdi

yazi resmi

BÖLGE ÇALIŞMA DOSYA NUMARASI UYGULAMASINA SON VERİLDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 21.01.2011 tarih ve 2011/01 no’lu genelge ile bölge çalışma müdürlüklerince verilen dosya numarası uygulamasını yürürlükten kaldırıp, verilerin tek merkezde toplanıp belli standart ve normların sağlanması ve bürokrasinin azaltılması Devamı…

Aylık prim ve hizmet belgelerinde sigortalı meslek kodu zorunluluğu

yazi resmi

Sosyal güvenlik kurumunun 21.01.2011 tarihinde yapmış olduğu duyuru ile e-bildirge sistemi üzerinden verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde sigortalıların meslek kodlarının bildirimi Ocak 2011 döneminden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunun duyuru metni aşağıdaki gibidir. SİGORTALI MESLEK KODLARININ GİRİŞ Devamı…

Karşılıksız çeklerde bankanın yükümlülüğü

yazi resmi

25.01.2011 tarih ve 27826 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile karşılıksız veya çekin Devamı…

Kanuni süresinden sonra verilen veya düzeltilen beyannamelerin bildirimi ve cezai durumları

yazi resmi

Beyannamelerin bildirimi Beyannamelerin bildirimi internet ortamında Gelirler İdaresi Başkanlığı web sitesinden ve yalnızca 3568 sayılı meslek kanununca yetkilendirilmiş meslek mensuplarınca yapılabilmektedir. Her beyanname türünün beyan ve ödeme dönemleri vergi kanunları ve bunlara bağlı genel tebliğler çerçevesinde belirlenmiştir. Bu tarihlerden sonra Devamı…

1/712»Son

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net