Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Şubat, 2011:

Torba yasa resmi gazetede yayımlandı

yazi resmi

Torba yasa nihayet resmi gazetede yayımlandı. Torba yasa olarak da bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.02.2011 tarih ve 27587 Devamı…

Torba yasa cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

yazi resmi

Vergi ve prim borçları başta olmak üzere birçok kesinleşmiş kamu borcuna yeniden yapılandırma imkanı getiren ve birçok kanunda değişiklik yapan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Devamı…

Meslek mensuplarına sözleşme zorunluluğu

yazi resmi

Meslek mensuplarının mükellefle yaptıkları sözleşmelerin internet üzerinden gelirler idaresine bildirilmesini zorunlu kılan 405 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19.02.2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bilgilerin sisteme 15.03.2011 tarihine kadar girilmesi gerekiyor. Tebliğ 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe giriyor. Devamı…

En gıcık durumlar

yazi resmi

Yere düşürdüğün bir bozuk para veya bir küçük vida ulaşılması en zor yere yuvarlanır. Yanlış numara çevirdiğinde çevrilen numara kesinlikle meşgul değildir. Patronuna lastiğin patladığı için geç kaldığını söylediğinde ertesi gün lastiğin gerçekten patlar. Gırgır geçmeye başladığın anda patron kapıda Devamı…

1/312»Son

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net