Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Haziran, 2011:

Bazı durumların varlığı halinde, 6111 sayılı kanun kapsamındaki borçların yapılandırma başvuru süresi üçüncü taksit ödeme süresi sonuna kadar uzatılmıştır

yazi resmi

Gelirler idaresi; 6111 Sayılı kanun kapsamında yapılandırılmaya tabi olan amme alacaklarının, aşağıdaki genelgede belirtilen nedenlerden dolayı yapılandırılamadığının belirlenmesi halinde amme alacaklarının herhangi bir ihtilaf yaratılmadan belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesini sağlama amacı ile başvuru süresini üçüncü taksit ödeme süresi Devamı…

Sgk eksik gün formlarının bildiriminde değişiklik yapılmıştır

yazi resmi

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.01.2000 tarihinden itibaren prim ve hizmet bildirgelerinde tam ay çalıştırılmayan sigortalıların, eksik gün nedenlerini belgeleri ile bildirme zorunluluğu getirmişti. 16.06.2011 tarih ve 27966 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eksik Devamı…

Emlak vergisi mükelleflerinden beyan dışında belge istenemeyecek

yazi resmi

Maliye Bakanlığı, emlâk vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden emlâk vergisi bildirimleri dışında başkaca belge talep edildiği, özürlülere ait indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasında sağlık kurulu raporunun aslının verilmesinde zorlukların yaşandığı, ayrıca sağlık kurulu raporlarının her yıl yeniden istenildiğinin tespiti üzerine Devamı…

Vergi levhalarının internet üzerinden alınmasına başlandı

yazi resmi

Torba yasanın 82.maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 5.maddesinde yapılan değişiklik ile vergi levhalarının asılma zorunluluğu kaldırılmış, daha sonra yayımlanan 408 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhalarının kullanımı, internet ortamında alınması, bulundurulması gibi konulara açıklı getirilip düzenlemeler Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net