Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Eylül, 2011:

Şirketlerin gayrimenkul satışında vergi avantajları

yazi resmi

1. KDV AVANTAJI Bir şirketin, en az iki tam yıl süreyle aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulü satması, KDV’ye tabi değil (KDV Kanunu Md. 17/4-r). Buna göre, bir turizm, ihracat ya da tekstil şirketinin, en az 2 yıl (yani 730 gün) süre Devamı…

Limited şirketlerde ortakların şirketten para çekme, ücret alma ve kar payı almalarının vergisel analizi

yazi resmi

I- GİRİŞ Bilindiği üzere, TTK’nın 503 ve müteakip maddelerinde düzenlenen limited şirketler, bir sermaye şirketi olmasına karşın, A.Ş’lerden farklı olarak, sermayeden daha ziyade ortaklar arasında şahsi güvenin ve dayanışmanın esas olduğu şirketlerdir. Uygulamada, şirketlerin ortakları, birlikte veya ortak müdürler sıfatına Devamı…

Yıllık ücretli izin yönetmeliği

yazi resmi

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam Madde 2 — 4857 Devamı…

Okul masraflarına vergi avantajı var mı?

yazi resmi

HEM var hem yok! Başka bir anlatımla, duruma göre var, duruma göre yok! Diyeceksiniz ki; “Bilmece gibi oldu” Haklısınız. Okuyunca da göreceksiniz, ilgili yasa maddesi bilmece gibi!.. NEYE BAĞLI Çocukların okul masraflarına tanınan vergi avantajından yararlanabilmek, birçok koşula bağlı. Birincisi, Devamı…

1/212

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net