Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kasım, 2011:

2011 yılı yeniden değerleme oranı belirlendi

yazi resmi

17.11.2011 tarih ve 28115 sayılı resmi gazetede yayımlanan 410 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 10,26  olarak belirlenmiştir.

Mutlu bayramlar

yazi resmi

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayımlandı

yazi resmi

Maliye Bakanlığınca 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı resmi gazetede vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayımlandı. Şikayet olmadan da vergi incelemesi yapılabilecek Yönetmeliğe göre inceleme yapılabilmesi için mükellefin riskli görülmesi, ihbar ve şikayet olması gerekmiyor. Gerekli görüldüğünde defter Devamı…

Bir noter katibi olmamıştık !

yazi resmi

02.03.2011 tarihinde yayımlanan 406 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tasdik edilecek defter bilgilerinin elektronik ortamda bildirim zorunluluğu getirilmişti. Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamada defter tasdik ettirecek olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 10.11.2011 tarihinden itibaren noterlerden geçici kullanıcı şifresi Devamı…

1/212

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net