Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2012 Haziran ayı vergi takvimi

Haziran ayı mali takvimi

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/06/2012 11/06/2012 16-31 Mayıs 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 11/06/2012 16-31 Mayıs 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 25/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/06/2012 25/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/06/2012 25/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16/06/2012 25/06/2012 1-15 Haziran 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 26/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/06/2012 26/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/06/2012 26/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
16/06/2012 26/06/2012 1-15 Haziran 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2012 02/07/2012 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/2012 02/07/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/2012 02/07/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/2012 02/07/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 31/07/2012 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net