Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2016 Gelir vergisi dilimleri (2016 gelir vergisi oranları)

2016 gelir vergisi dilimleri2016 dilimleri, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı resmi gazetede yayımlanan 290 seri no’lu Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılında geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

2016 dilimleri (Ücret dışındaki kazançlar için uygulanacak olan gelir vergisi oranları)

  • 12.600,00-TL’ye kadar uygulanacak olan gelir vergisi oranı %15,
  • 30.000,00-TL’nin 12.600,00-TL’si için 1.890,00-TL, fazlası için uygulanacak gelir vergisi oranı %20,
  • 69.000,00-TL’nin 30.000,00-TL’si için 5.370,00-TL, fazlası için uygulanacak gelir vergisi oranı %27,
  • 69.000,00-TL’den fazlasının 69.000,00-TL’si için 15.900,00-TL, fazlası için uygulanacak gelir vergisi oranı %35.

2016 Gelir vergisi dilimleri (Ücret kazançları için uygulanacak olan gelir vergisi oranları)

  • 12.600,00-TL’ye kadar uygulanacak olan gelir vergisi dilimi %15,
  • 30.000,00-TL’nin 12.600,00-TL’si için 1.890,00-TL, fazlası için uygulanacak gelir vergisi dilimi %20,
  • 110.000,00-TL’nin 30.000,00-TL’si için 5.370,00-TL, fazlası için uygulanacak gelir vergisi dilimi %27,
  • 110.000,00-TL’den fazlasının 110.000,00-TL’si için 26.970,00-TL, fazlası için uygulanacak gelir vergisi dilimi %35.

2016 Gelir vergisi dilimleri (2016 gelir vergisi oranları)

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net