Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Şubat, 2016:

Borsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi

yazi resmi

Borsada rayici olmayan yabancı para kurları 2015 yılı için yapılacak değerlemelerde esas olmak üzere Maliye Bakanlığınca tekrar belirlendi. 6.2.2016 tarihli ve 29616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 468 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4.1.1961 Devamı…

2016 Asgari geçim indirimi (2016 agi)

yazi resmi

2016 asgari geçim indirimi (2016 agi) tutarları asgari ücret oranında artarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Asgari geçim indirimi ücretlinin medeni hali ve çocuk sayısı dikkate alınarak hesaplanarak bordroda hesaplanan gelir vergisinden düşülür. Asgari geçim indirimi ücretin bir parçası olarak düşünülüp Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net