Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

5510 Sayılı yasa ile isteğe bağlı sigortalılıkta yapılan değişiklikler

İsteğe bağlı
5510 sayılı yasa ile isteğe bağlı sigorta konusunda çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce SSK sigortalıları için 1.080 gün prim ödeme koşulu kaldırılarak isteğe bağlı sigortaya devam edebilmek için herhangi bir süresi aranmayacağı hükme bağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile isteğe bağlı sigortalılık kolaylaştırılmıştır.

İsteğe bağlının başlangıcı
İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlayacaktır.

Part time çalışana da isteğe bağlı
5754 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanundaki isteğe bağlı sigorta hükümlerinde yapılan değişiklikle, ay içerisinde 30 günden az çalışan veya kısmi süreli (part time) çalışan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri imkanı sağlanmıştır.

Buna göre, ay içerisinde 30 günden az çalışan veya kısmi süreli (part time) çalışan sigortalıların primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenecek ve eklenen bu süreler, 4/(b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Prim oranı
reformu sonrasında isteğe bağlı sigorta primi, belirlenecek olan prime esas kazancın alt sınırı (asgari ücret) ile üst sınırı (asgari ücretin 6,5 katı) arasında, sigortalı tarafından belirlenen aylık kazanç üzerinden bulunacak kazancın % 32’sidir.

Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, genel sağlık sigortalısı sayılmak suretiyle genel sağlık sigortası primini de ödeyeceklerdir. Diğer bir deyişle isteğe bağlı sigortalılar reformunun yürürlüğünden sonra sağlık primi ödemek zorunda olup, eşinden sağlık yardımı alamayacaktır.

Sağlıktan faydalanacaklar
İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, genel sağlık sigortalısı sayılarak genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlü tutulmuşlardır. Özellikle SSK sigortalılığında en fazla eleştiri konusu olan, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin sağlık yardımlarından yararlandırılmamaları bu uygulama ile çözülecektir.

İsteğe bağlı prim 4/b’ye sayılacak

İsteğe bağlı sigortaya ödenen primler, 4/b sigortalılığına sayılmaktadır. Emeklilikte son yedi yıla bakıldığından, son yedi yılda sigortalıların 4/b sigortalılığının gün sayısının daha fazla olması halinde bu kişilerin 4/b sigortalısı gibi 9.000 gün prim ödeyerek emekliliği söz konusu olacaktır. Dolayısıyla okurumuzun emeklilik planlamasını iyi yapması, son 3,5 yıl SSK’lı olarak bir işte çalışıp prim gününü doldurması doğru olacaktır.

5510 Sayılı yasa ile isteğe bağlı sigortalılıkta yapılan değişiklikler

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net