Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Anayasa değişikliği ile vergi borçlusu yurtdışına çıkabilecek

Anayasa değişikliği paketinin Meclis’ten geçmesi halinde, sayıları 300 bini bulan vergi borçlusuna yurtdışına çıkma imkânı doğacak. Çünkü, anayasa değişikliği teklifi ile “Vatandaşın yurtdışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir” hükmü getiriliyor. Bu durumda da özellikle nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı getirilenlerin önü açılmış olacak. Mevcut yasaya göre, 100 bin TL’nin üstünde vergi borcu olanlara yurtdışına çıkış yasağı getiriliyor.
Mevcut sistemde yurtdışına çıkış yasağı Pasaport Kanunu’na göre gerçekleştiriliyor. Pasaport Kanunu’na göre yapılan uygulama ise iki yıl önce değişikliğe uğradı. 2007 yılında Pasaport Kanunu’nun ilgili maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Daha sonra 2008 yılında bir başka yasal düzenleme yapıldı. 2008 yılından önce yurtdışına çıkış yasağı 25 bin lira ve üzerindeki borçlar için geçerliydi. Ancak 2008 yılındaki değişiklikten sonra sınır 100 bin liraya çıkarıldı. Bu yasağa dahil yaklaşık 300 bin kişinin olduğu ifade ediliyor.

Teminat şartı var
Eğer bir kişi 100 bin liranın üzerinde vergisini ödemiyorsa vergi dairesi bunu Emniyet’e bildiriyor. Emniyet’e yapılan bildirimde borçlunun adı soyadı, TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, borcun tutarı, yılı, türü ve vadesi gibi bilgiler yer alıyor. Emniyet de kişinin pasaportu üzerinden çıkış yasağını uyguluyor. Vergi daireleri ayrıca yurtdışı yasağı konulan kişilere de durumu bir yazıyla bildiriyor. Yani vergi borcunu ödemeyen kişiler borçlarına karşılık teminat göstermemişse, ihtiyati haciz uygulanmamışsa yurtdışına çıkamıyordu. Anayasa paketinde yer alan değişikliğin ardından bu kişiler teminat göstermeden rahatlıkla yurtdışına çıkabilecekler.
bazı hallerde inisiyatife bağlı olarak da kaldırılabiliyor. Örneğin kişinin hasta olması halinde iş bağlantısı ya da benzeri zaruri hallerde vergi dairelerine müracaat ederek çıkış yasağının kaldırılması talep edilebiliyor. Vergi dairesi borçluların karşılaştıkları olumsuz sonuçların önlenmesini uygun bulursa kaldırılıyor.

Referans

Anayasa değişikliği ile vergi borçlusu yurtdışına çıkabilecek

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net