Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Birden fazla işyerinde sigortalılık

Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir işçi bir veya birkaç iş yerinde aynı anda sigortalı olabilir.
Herhangi bir işverenin yanında çalışan ve hukuki olarak aylık 30 gün üzerinden sigorta bildirimi yapılan bir işçinin başka bir iş yerinde de çalışması fiilen mümkündür. Bu durumda ikinci iş yerinin de işçinin çalışma süresine göre sigorta bildirimlerini yapması gerekir. Aynı işçi ikinci iş yerinde 45 saat çalışma süresini tamamlıyorsa aylık 30 gün üzerinden sigortalı gösterilecektir. Sosyal Güvenlik Kanunlarımız bu durumu zorunlu tutmuştur.
Sosyal güvenlik sistemimizde teklik ilkesi geçerlidir. Ancak bu teklik ilkesinin anlamı bir kişinin aynı anda hem SSK’lı hem de Bağ-Kur sigortalısı olamayacağı anlamını taşımaktadır. Kurumsal olarak teklik ilkesi geçerlidir. Ancak, bir işçi aynı zaman dilimi içinde bir veya birkaç işveren yanında çalışmayabilir ve birden fazla iş yerinde sigortalı olabilir.
İşçinin birden fazla iş yerinden sigorta bildiriminin yapılmış olması, o kişinin aynı süre içinde aylık 30 günden fazla hizmet alarak emekliliğini öne çekmez. Mevcut sistem içinde bir kişi için aylık 30 gün ve yıllık 360 gün üzerinden hesap yapılarak emeklilik işlemleri yürütülür. Eğer işçi adına aynı süre içinde birden fazla iş yerinden ödenen sigorta primlerinden dolayı tavan ücreti aşan bir bildirim söz konusu ise tavanı aşan kısmını işçi Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan geri isteyebilir.

Birden fazla işyerinde sigortalılık

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net