Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Borçları yapılandırdık, peki ya sonrası? Reform gerekmez mi?

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kesinleşmiş kamu borcu olan mükelleflere Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en büyük mali yapılandırılması imkanı tanındı.

Bu kanun ile;

  1. Birikmiş borçlara ödeme kolaylığı,
  2. Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü,
  3. İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanma,
  4. Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere incelenmeme avantajı,
  5. İşletmelerindeki emtia ile kayıtlarını uygun hale getirmek isteyen mükelleflere kolaylıklar,
  6. Pişmanlıkla beyan uygulamasının teşviki,
  7. Yapılandırılan borçların düşük oranlı katsayı ile taksitli olarak ödenebilmesi,
  8. Yapılandırılan borçların kredi kartıyla da ödenebilmesi

imkanı getirildi.

Milyonlarca kişinin kanun kapsamında borçlarını yapılandırması, yazılı ve görsel basın haberlerine konu olmaktadır. Peki ya sonrası ne olacak? Yapılandırmak kolay, asıl soru evdeki hesap çarşıya uyacak mı? Öncelikle burada; kamu kurumlarının (kurmaylarının, danışmanlarının vesaire…) öz eleştiri yapması ve hiç şüphesiz Cumhuriyet Tarihinin gerçekten de en büyük yapılandırması olan 6111 sayılı kanunun vatandaşın hem vergi, hem de sosyal güvenlik sistemi üzerinde uygulanan prim oranlarının yüksek olması nedeni ile borcunu ödeyememesi, zor durumda olması buna bağlı olarak kamu alacağı oranının artması ve ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeni ile gereklilik ve zorunluluk sonucunda doğduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Eğer borç istisnadan ibaret olmuş olsaydı; ne bu kadar kamu borcu, ne de yapılandırmaya bu kadar başvuru olacaktı. Bunun en basit kanıtı budur.

Yapılandırmaya konu borçların ödenmesi için yüksek başvuru sayısı ne derece önemlidir?

Kim borcunu ödemek istemez?

Tonla borcunuz var, yapılandırmaya konu olan yalnızca kesinleşmiş kamu borçları, bunun özel sektörü de var, peki ya onu kim ödeyecek 🙂 tabi ki siz ödeyeceksiniz. Hem kesinleşmiş geçmiş dönem borçlarınızı, hem güncel dönem kamu borçlarınızı, çekinizi, senedinizi, işçi ve memur maaşlarınızı, onun stopajını, çocuğun okul taksidini, üniversite harcını, sosyal güvenlik primini, sosyal güvenlik destek primini, beyannamenin damga vergisini, depremden sonra devam eden deprem vergisini, tabelanın vergisini, kanunen kabul edilmeyen özel iletişim vergisini, katma değer vergisini, peşin peşin gelir ve kurum vergisini, tabelanın vergisini, aracın motorlu taşıt vergisini, çöpün vergisini, özel tüketim vergisini, akaryakıtın tüketim vergisini, trt’nin payını (bu arada özel kanalların günahı ne), şeşin vergisini,  beşin vergisini … (üç nokta yetmez) ……………….. falanın vergisini, filanın vergisini 🙂

Allah kolaylık versin, daha neler var neler…

Girmek için yoğun çaba sarf ettiğimiz Avrupa Birliği Ülkelerindeki gibi belli bir gelir tutarının altındaki ücretlilerden gelir vergisi kesilmese, sgk prim oranları düşürülüp asgari ücret tutarı artırılsa kayıt dışı iş gücü azaltılamaz mı? Çalışan emeklinin maaşından sgdp kesilmese ne olur? Zaten emekliliğini hak etmiş bir insanın üretime katkıda bulunması yada hizmet üretmesi yolu ile katma değer yaratması yeterli değil mi? Benzer örnekleri çoğaltmak mümkün… o kadar çok ki.

Yapılandırma yasası ile ne değişti?

Oranlar aynı, piyasa koşulları aynı, cezalar, zamlar aynı… değişen tek şey Cumhuriyet tarihinin en büyük mali yapılandırması hakkındaki kanun gereği yapılan milyonlarca başvuru… Borcu olan borcunu ödemek ister, bu da son derece doğal değil mi?

Borçları yapılandırdık, peki ya sonrası? Reform gerekmez mi?

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net