Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Dahilde işleme rejimi nedir?

Dahilde İşleme Rejimi; ihraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan ihracatı teşvik politikası aracıdır. Firmalar, İhraç edilmesi düşünülen malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta çeşitli vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak koşuluyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur

Bu rejim, Türk ihraç ürünlerine dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, ihracatı arttırmak ve ihraç ürünlerini ve pazarlarını çeşitlendirmek amacıyla, ihraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan bir rejimdir. İhracatın gerçekleşmesi halinde teminat veya alına vergiler geri verilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Sağladığı Avantajlar:

  • 3. ülkelerden yapılan ithalatta Gümrük Vergisi, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet
  • AB ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi,resim ve harçlardan muafiyet
  • İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek koşulu ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet
  • Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama
  • İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat
  • Eşdeğer eşya kullanımına olanak vermesi,
  • Ödenmiş vergilerin geri alınması

Dahilde işleme rejimi nedir?

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net