Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

E-Tebligat ile ilgili neleri bilmeliyiz?

E-TebligatE-TEBLİGAT NE İŞE YARAR?
Maliye bakanlığı ile, fiziki olarak yapmış olduğu tebliğ sistemini daha hızlı bir şekilde yapmayı amaçlamaktadır. Böylelikle mükellef, vergisel ödevleri ile ilgili tam zamanında ve ayrıntılı bir biçimde bilgilendirilmiş olacaktır.

KANUNİ DAYANAK VE TANIMLAMALAR
ile ilgili tanımlamalar 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıştır.

E-TEBLİGAT UYGULAMASI NE ZAMAN ZORUNLU OLARAK UYGULANMAYA BAŞLANACAK?
Tebliğe göre uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden uygulanmaya başlanacaktır. Daha öncesinde kullanmak isteyen mükellefler ise bildirimde bulunmaları halinde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren hizmetinden yararlanıp bildirim almaya başlayabileceklerdir.

E-TEBLİGAT UYGULAMASI İÇİN BAŞVURU
Uygulamadan yararlanmak için başvuru yapılması gerekmektedir. Mükellefin kendisi başvuru yapabileceği gibi, kanuni temsilcisi veya e-tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere noterden vekaletname ile vekil de atanabilir.

E-TEBLİGAT İLE YAPILAN BİLDİRİMLERDE TEBLİĞ TARİHİ NE ZAMAN BAŞLAR?
E-Tebligat sistemi ile vergi mükellefine gönderilen belgeler, mükellefin elektronik adresine gönderildiği günü takip eden beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. E-Tebligat ile yapılan tebliğlerde ayrıca posta ile tebligat yapılmaz.

E-TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKILABİLİR Mİ?
Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan vergi mükellefleri zorunlu olmadıkça sistemden çıkamazlar. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişiliklerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.

E-TEBLİGAT SİSTEMİNE DAHİL OLMAMANIN CEZASI VAR MI?
E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükellefler, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Bu mükelleflere re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır.

KANUNUN ÇIKTIĞI TARİHTEN SONRAKİ MÜKELLEFİYET TESİSLERİNDE E-TEBLİGAT KULLANIMI
Kanunun çıktığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.
Gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında e-tebligat işlemlerini yapmakla yükümlüdür.

E-TEBLİGAT SİSTEMİNİN FAYDALARI

  • Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.
  • Hizmet kalitesini arttırır.
  • Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir.
  • Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilir.
  • Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz.
  • Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretli iken E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmadığından bütçeye katkı sağlar.
  • E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kağıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.

Kaynak: Gelirler idaresi başkanlığı internet sitesi

E-Tebligat ile ilgili neleri bilmeliyiz?

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net