Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Emekli olacağım, tazminat hakkım var mı?

Emeklilik şartlarını yerine getirdikten sonra müracaat eden sigortalılarla , 506 sayılı Kanunun 60 ve Geçici 81 inci maddelerinde emekli olabilmek için öngörülen yaşlar dışındaki süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını tamamlayarak kendi istekleri ile işlerinden ayrılanlar Kurumca kendilerine verilecek belgeyi işverenlerine ibraz ederek tazminatlarını alabilirler.

Ancak, tasarruf fonunda biriken paraların ödenebilmesi için emeklilik işleminin tamamlanması ve sigortalıya emeklilik cüzdanı verilmiş olması şarttır. Emeklilik cüzdanı ibraz edilmeden tasarruf tutarları ödenmemektedir.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net