Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Finansal kiralama işlemlerinde katma değer vergisi oranları indirimi

27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 16.12.2011 tarih ve ile finansal kiralama işlemlerinde uygulanan katma değer vergis oranları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

  • Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması,
  • Kararda sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan çeşitli yeni makine ve cihazların finansal kiralmaya konu olmak üzere finansal kiralama şirketlerine teslimi,
  • Kararda sayılan makine ve cihazların finansal kiralama şirketleri tarafından mükellefleri ile işlemleri ’den istisna edildiği için mükellefiyeti bulunmayan bilanço esasına tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi, %1 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Daha önceki 2007/13033 sayılı BKK’na göre yukarıda belirtilen işlemler dışındaki finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu malın tabi olduğu vergi oranının uygulanmasına devam edilecektir.

Söz konusu Karar, 28 Aralık 2011 tarihinden itibaren düzenlenecek finansal kiralama sözleşmelerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net