Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Gelirler idaresi afla ilgili rehber yayınladı

Gelirler idaresi bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin yayınladı.

Rehberde; birikmiş borçlara getirilen ödeme kolaylıkları, pişmanlıkla beyan, inceleme aşamasındaki işlemler, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımı ile artırımda bulunan mükelleflere tanınan avantajlar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtları ile bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler, ihtilaf aşamasındaki alacaklara getirilen imkanlar hakkında açıklamalar ile konu hakkında soru ve cevaplara yer verilmiştir.

Rehbere ulaşmak için burayı tıklayın.

Yapılandırma ile ilgili başvuru formları için burayı tıklayın.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net