Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunan (KOD listesinde yer alan) firmalardan, mal veya hizmet alımı olanların yapabilecekleri işlemler

Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunan (KOD listesinde yer alan) Firmalardan, Mal veya Hizmet Alımı Olanların Yapabilecekleri İşlemler

Bilindiği üzere, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İVDB) otomasyona geçmiş vergi dairelerinin bulunduğu iller kapsamında KOD listesi oluşturmaktadır.

Konuya ilişkin olarak, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı internet sitesinde KOD listesinde yer alan firmalardan mal veya hizmet alımı yapan firmaların yapabilecekleri işlemler hakkında duyuru yayınlamıştır.

Söz konusu duyuruda;

 • Sahte belge düzenleyen mükelleflerden alış yapan firmaların,
 • Sahte belge kullanan mükelleflerden alış yapan firmaların,
 • Adresinde bulunmayan veya mükellefiyeti resen kapatılan mükelleflerden alış yapan firmaların,
 • Defter ve belgelerini inceleme elemanına ibraz etmeyen mükelleflerden alış yapan firmaların,
  yapabilecekleri işlemler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Açıklama İstenen Alışlar

    Mükelleflerin Yapabilecekleri İşlemler ve Açıklamalar
Sahte Belge Düzenleyen Mükelleflerden Alışlar
 • verilerek sözkonusu alışlar, KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
 • verilmemesi durumunda, olumsuz alışlara ilişkin KDV’nin 4 katı tutarında teminat verilerek genel esaslara dönüş sağlanabilir.
 • Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Sahte Belge Kullanan Mükelleflerden Alışlar
 • Bu alışların banka yoluyla ya da Türk ’nda belirtilen çeklerle yapılmış olduğunun vergi dairesine belgelendirilmesi durumunda, alış yapan mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Ödemelerin, banka yoluyla ya da çekle yapılmamış olması durumunda, sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
 • Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Diğer taraftan, sahte belge kullanan firmanın genel esaslara dönmesi yani hakkındaki olumsuzluğun kalkması durumunda da, bu firmadan alışları olan firmanın müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Adresinde Bulunmayan veya Mükellefiyeti Resen Kapatılan Mükelleflerden Alışlar
 • Adreste bulunmama veya mükellefiyetin kapatıldığı dönemden önceki dönemler için, yani mükellefin faal olduğu dönemlerde yapılan alışlar için herhangi bir sorumluluk bulunmamaktadır. Mükelleflerimizin bu durumu vergi dairelerine izah etmeleri gerekmektedir.
 • Adresinde bulunulmadığı veya mükellefiyetin kapatıldığı dönemler için ise sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir. Düzeltme beyannamesi verilmemesi durumunda, olumsuz alışlara ilişkin KDV’nin 4 katı tutarında teminat verilerek genel esaslara dönüş sağlanabilir.
 • Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Defter ve Belgelerini İnceleme Elemanına İbraz Etmeyen Mükelleflerden Alışlar
 • Defter belge ibraz edilmeyen dönemlerdeki alışların banka yoluyla ya da Türk ’nda belirtilen çeklerle yapılmış olduğunun vergi dairesine belgelendirilmesi durumunda, alış yapan mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Ödemelerin, banka yoluyla ya da çekle yapılmamış olması durumunda, sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
 • Defter belge ibraz etmeyen mükellef hakkında olumsuzluk kalkarsa, bu durum vergi dairesine bildirilmelidir.
 • Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunan (KOD listesinde yer alan) firmalardan, mal veya hizmet alımı olanların yapabilecekleri işlemler

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net