Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İşçi özlük dosyasında bulunması gerekenler

4857 sayılı iş kanununun 75. maddesine göre işletmeler işverenler çalıştırdıkları her işçi için özlük dosyası düzenler.

buna göre personel özlük dosyasında mutlaka bulunması gerekenler;

 • işe giriş bildirgesi
 • çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına gönderilen işçi giriş ve çıkışlarını gösteren Ek1 ve Ek2 Belgeleri
 • işe giriş sağlık raporu
 • ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu
 • işten ayrılma bildirgesi
 • sakatlık vergi indirimi sözkonusu olduğu takdirde sakatlık durumunu gösterir rapor

Bir de kanuni bir zorunluluk olmamakla birlikte aşağıdaki belgelerin dosyada bulunması işveren sigortalı ve denetim yapan birimler açısından önem taşımaktadır.

 • ikametgah belgesi
 • savcılıktan adli sicil kaydı
 • fotoğraf
 • nüfus cüzdanı sureti
 • vergi sicil numarası
 • sosyal sigortalar sicil numarası
 • eğitim durumunu gösterir belge
 • gerekiyorsa uzmanlık belgesi veya sertifika
 • kurs bitirme belgesi
 • işten ayrılan personel için çalışma belgesi
 • diğer gerekli görülebilecek belgeler

Bütün bu sayılan belgelerin yanında personel özlük dosyasında eğer var ise iş sözleşmesini veya çalışma koşullarını gösterir bir belgenin bulunması gerekir. İş sözleşmesi haricinde personelin işe alınma sürecinde hazırlanan iş başvuru formu, mülakat değerlendirme formu, işçi tanıtım kartı, genel özel indirimden yararlanma dilekçesi, işçi zimmet ve teslim alındı belgesi, kan gurubunu gösterir belge, çalışma belgesi örneği, sürücü belgesi örneği, işe davet yazısı, disiplin yazışmaları ve işten ayrılan personel için ibraname ve istifa dilekçesi gibi belgelerin  de bulunması gerekmektedir.

İşçi özlük dosyasında bulunması gereken form ve dökümanların örneklerini buradan indirerek inceleyebilirsiniz

İşçi özlük dosyasında bulunması gerekenler

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net