Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İşsizlik fonu 30 milyar YTL’yi aştı

İşsizlik Sigortası Fonu’nun, net birikimi Kasım sonu itibariyle 30 milyar 58.4 milyon YTL’ye ulaştı. İşsizleri finanse etmek için kurulan Fon topladığı paraları iç borçlanma ihalelerinde devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırarak, yüksek getiri elde ederken, Hazine’nin borçlanmasını kolaylaştırdı. İşsizlere ödenen para ise sembolik düzeyde kaldı.

Türkiye İş Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Fon’un bugüne kadar işçi ve işverenlerden topladığı primler, gecikme zam ve cezaları ile Fon’a yapılan devlet katkısı ve faizden oluşan toplam geliri Kasım sonu itibariyle 31 milyar 576 milyon YTL’ye ulaşırken, Fon’dan büyük bölümü işsizlere olmak üzere yapılan toplam harcama 1 milyar 509 milyon YTL’de kaldı. Fon, yasal olarak tahsiline başladığı 1 Haziran 2000’den bu yana işçi ve işveren payı olarak toplam 9 milyar 834.2 milyon YTL tahsil etti. Bu dönemde geciken ödemeler dolayısıyla 216.2 milyon YTL gecikme zammı ve 10.5 milyon YTL de tahsil eden Fon’a devlet katkısı olarak da Hazine tarafından 3 milyar 356.1 milyon YTL aktarıldı. Fon, bu dönemde gelirlerini çeşitli yatırım araçlarında değerlendirerek 18 milyar 159 milyon YTL faiz geliri elde etti. Böylece Fon’un başlangıçtan bu yana elde ettiği toplam gelir 31 milyar 576.1 milyon YTL’ye çıktı.

FON’UN HARCAMASI 1.5 MİLYAR YTL
2002’den itibaren ödemelerine başlayan Fon’un, tamamına yakını bu kapsamda olmak üzere bugüne kadarki toplam gideri ise 1 milyar 509 milyon YTL’de kaldı.

Daha sonra oluşturulan Ücret Garanti Fonu’na da kümülatif olarak 8.5 milyon YTL aktaran Fon’un Kasım sonu itibariyle net varlığı 30 milyar 58.4 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti.

Fon’un net varlığı, önceki aya göre 647 milyon YTL artış gösterdi. Fon, Ekim sonu itibariyle 29 milyar 411.6 milyon YTL’lik bir net birikime sahip bulunuyordu.

FON’UN PARASI HAZİNE KAĞITLARINDA
Kasım sonu itibariyle Fon varlıklarının yüzde 51.34’ünün Hazine bonosu, yüzde 41.95’inin devlet tahvili, yüzde 2.32’sinin döviz cinsi tahvil olmak üzere toplam yüzde 95.6’sının devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmış olduğu belirlendi.

Fon varlıklarının söz konusu yatırım araçlarında değerlendirilmesi yoluyla Kasım ayında yüzde 1.15, yılın ilk onbir ayında yüzde 11.07, son bir yılda ise yüzde 13.94 getiri elde edildi. Aynı dönemde ÜFE bazında enflasyon yüzde 5.65 artış olurken, döviz sepetinde yüzde 13.94’lük bir düşüş yaşandı.

Kaynak: star gazetesi

İşsizlik fonu 30 milyar YTL’yi aştı

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net