Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kdv beyannamelerinde ve muhtasar beyannamelerde düzenleme yapıldı

Maliye Bakanlığı; gelirler idaresinin web sitesinde, e-beyanname bölümünde 01.02.2008 tarihinde yayınladığı duyuru ile mükelleflerce elektronik ortamda gönderilecek muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin formatında değişiklik yaptığını açıkladı.

Muhtasar beyannemeye 265 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi satırı eklendi. Asgari geçim indirimi uygulaması dolayısıyla o ayda indirimine hak kazanılan tutarlar toplamı beyannamenin bu satırında gösterilecek. Hatırlanacağı üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 5615 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 32 nci maddesi hükümleri ile, ücretlerin vergilendirilmesinde 2008 yılı başından itibaren asgari geçim indirimi uygulamasına geçilmiş ve ücretlilerin medeni durumlarına göre hesaplanan bir tutarın, ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden aylık dönemler halinde indirilmesi benimsenmişti.

Düzenleme ile Katma Değer Vergisi Beyannamesinin, Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımını gösteren tablonun; aynı beyannamenin Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler, Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler, Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler başlıklı tablolarına da satırlar eklendi. Bu açıklamaları dikkate alarak, mükelleflerin 2008 Ocak ayından itibaren Katma Değer Vergisi beyannamesi ile beyan edecekleri indirilecek katma değer vergisi tutarlarını oranlarına %1, %8, %18 göre ayrıştırmaları ve tabloda bu şekilde göstermeleri gerekiyor. Şüphesiz ki, bu durum, indirilecek katma değer vergisinin gösterildiği muhasebe kayıtları ile ilgili 191 numaralı hesabın da Katma Değer Vergisi oranlarına göre alt bölümlere ayrılmasını gerektiriyor.

Kdv beyannamelerinde ve muhtasar beyannamelerde düzenleme yapıldı

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net