Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kıdem tazminatında uygulama değişiyor

uygulamasında üçlü alternatif
Söz Konusu Alternatiflerin İlkinde, Kıdem Tazminatının Kaldırılarak, İşsizlik Sigortası İmkanlarının Gelişmiş Ülkeler Düzeyine Çıkarılması Öngörülüyor -Ancak Bu Uygulamanın İşsizlik ve Kayıt Dışılığı Teşvik Edeceği Belirtiliyor -Her İşçi İçin Yatırılan Primlerin Ortak Bir Fonda Toplanması ve Fonda Yeterli Tutar Olmadığında Hazineden Karşılanmasını İçeren İkinci Alternatif İçin İse Kamuya Getireceği Yüklerin Sürdürülebilir Olmadığına İşaret Ediliyor

Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kuruluna sunulan ve 30 Ocak’ta toplanması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) ele alınacak İstihdam Paketinde, konusunda 3 alternatif üzerinde duruluyor.

Söz konusu alternatiflerin ilkinde, kıdem tazminatının kaldırılarak işsizlik sigortası imkanlarının gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması öngörülüyor. Ancak bu uygulamanın işsizlik ve kayıt dışılığı teşvik edeceği belirtiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, her üç alternatifte de kazanılmış haklarının korunarak, yürürlük tarihinden sonraki çalışmaların yeni sisteme tabi olması planlanıyor.

Birinci alternatifte, kaldırılarak işsizlik sigortası imkanlarının gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması ve bu düzenlemeyle, işsizlik sigortasından yararlananların sayısının 3 kat artması öngörülüyor.

İşsizlik ödemesinin tavanının, brüt asgari ücretin iki katına kadar artırılması tartışılıyor.

İşsizlik sigortasından yararlanma sürelerinin prim ödenen gün sayısının yarısına kadar uzatılacağına, İşsizlik Sigortasındaki bu genişlemeleri karşılamak üzere, İşsizlik Sigortası İşveren Priminin 5-6 puan artırılması gereğine işaret ediliyor.

Ancak bu uygulamanın işsizlik ve kayıt dışılığı artıracağı ifade ediliyor.

DAĞITIMLI FON

Paketteki ikinci alternatifte, her işçi için yatırılan primlerin ortak bir fonda toplanması ve işçilerin mevcuttaki kadar alması değerlendiriliyor.

Fonda yeterli tutar olmadığında Hazineden karşılanması planlanan bu alternatifte, prim oranı artırılsa da sistemin ilerleyen yıllarda açık vereceği dikkate alınarak, kamuya getireceği yüklerin sürdürülebilir olmadığına işaret ediliyor.

KATILIMLI FON

Katılımlı Fon başlığı altında ele alınan üçüncü alternatifte ise işçilerin bireysel hesaplarında izlenerek nemalandırılacak ‘katılım esaslı’ fon kurulması üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda işverenin, işçiye kıdem tazminatı ödemek yerine her ay işçinin fondaki hesabına, ücretin belirlenecek oranında (yüzde 3-5) prim yatırması, işçinin de işten ayrıldığında fonda biriken parayı nemasıyla birlikte alması tartışılıyor.

Söz konusu alternatifte işçilerin mevcuttaki kadar kıdem tazminatı alamaması ihtimalinin doğabileceği, ancak işsizlik sigortasının da bunu telafi edecek ölçüde genişleyeceği düşünülüyor.

Kaynak: Anadolu Haber Ajansı

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net