Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlandı

işlemlerinde uygulanan faiz oranları, 16.06.2010 tarih ve 27613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/6 sayılı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında değişiklik yapılmasına dair ile değiştirildi.

Tebliğ ile esas tebliğin üçüncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

  • Aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası için yüzde 2,69, ABD doları için yüzde 2,54 ve Euro için yüzde 2,30’dur.
  • Aylık azami gecikme faizi oranı, Türk lirası için yüzde 3,19, ABD doları için yüzde 3,11 ve Euro için yüzde 2,82’dir.

 

İLGİLİ TEBLİĞ

Resmi gazete
Tarih 16.06.2010
Sayı 27613

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2010/6)
MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/1 sayılı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası için yüzde 2,69, ABD doları için yüzde 2,54 ve Euro için yüzde 2,30’dur.
(2) Aylık azami gecikme faizi oranı, Türk lirası için yüzde 3,19, ABD doları için yüzde 3,11 ve Euro için yüzde 2,82’dir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlandı

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net