Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kredi kartlarından yıllık ücret yasaklanıyor

Kredi kartlarında yasaklanıyor

Bankalaların her yıl ücreti almasına yasak geliyor. Sanayi Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik yaparak bankaların kredi kartında almasını yasaklayan kanun tasarısı taslağını görüşe açtı.

Taslağa göre bankalar, kredi kartı ücretini bir kereye mahsus olarak kredi kartı sözleşmesi imzalanırken alabilecekler. Kartın ilk verilişi dışında alınmasına izin vermeyecek olan düzenleme, yasa yürürlüğe girmeden önce verilen kredi kartları için de geçerli olacak. Kartın ilk verilişinde alınacak ücretin de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenecek azami sınırı olacak.

Alacağın takibine ilişkin masraflar hariç olmak üzere kredi veren, kredi kartı sözleşmesinde belirlenen faiz dışında tüketiciden herhangi bir ödemede bulunmasını isteyemeyecek.

Düzenleme ile ayrıca mal veya hizmetin kredi kartı ile satın alındığı durumlarda, satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemeyecek.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na göre kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü tutulacaklar.

Kredi kartlarından yıllık ücret yasaklanıyor

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net