Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kutsal kitapların kdv oranları indirildi

Kutsal kitapların kdv oranı % 1’e indirildi.
12.09.2012 tarih ve 28409 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.08.2012 tarih ve sayılı ile kutsal kitapların kdv oranı %1’e düşürülmüştür.
Mal ve hizmetlere uygulanacak oranlarının tespitine ilişkin 2007-13033 sayılı kararname ekindeki %1 oranına tabi mal ve hizmetlere ait (I) sayılı listeye:

“18- Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sure, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dahil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları.” sırası eklenmiştir.

Kararname 13.09.2012 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Kutsal kitapların kdv oranlarını düşüren 2012-3594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına buradan ulaşabilirsiniz

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net