Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Meslek odalarının ve birliğin Ek1, Ek2 ve İAB formlarının kaldırılmasına yönelik girişimleri devam ediyor

Ek-1 ve Ek-2 Belgesi ile İş-Kur İşten Ayrılma Bildirgesi Kaldırılmasına Yönelik Çalışmalar Devam Ediyor

Halen yürürlükte olan mevzuata göre, işverenlerin, işe alınan ve işten ayrılan işçiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Ek-1 işçi bildirim listesi, işten ayrılan işçiler için de yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Ek-2 işçi çıkış bildirim listesi belgelerinin izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimlerle verilmesi gerekmektedir.

Özellikle, Sendikal çalışmalarda kullanılmak amacıyla getirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Ek-1 işçi bildirim listesi ve Ek-2 işçi çıkış bildirim listesi belgesinin günümüzde bir anlamı kalmamıştır. Bilgisayar ve otomasyon sistemleriyle sigortalılara yönelik istatistiki bilgiler daha sağlıklı edinilebilecektir.

Yine, İşveren, sigortalı işsizler hakkında hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde 3 nüsha İşten Ayrılma Bildirgesi düzenleyerek, bu süre içerisinde, bir nüshasını işyerinin bulunduğu yerdeki İş-Kur birimine ulaştırmak, bir nüshasını sigortalı işsize vermek, diğer nüshasını da işyerinde saklamakla yükümlüdür. Aynı şekilde, işsizlik sigortası yardımlarından faydalanabilecek sigortalılar için de SGK’na yapılan bildirimde İş-Kur için de gerekli bilgileri içermektedir.

Bu gerçekten hareketle, TÜRMOB ve İstanbul, Ankara ve İzmir SMMM Odası Yöneticileri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişim yapılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Faruk Çelik, bu çerçevede Ek-1 işçi bildirim listesi ve Ek-2 işçi çıkış bildirim listesi ile İş-Kur İşten Ayrılma Bildirgesi belgelerinin kaldırılarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimlerin esas alınmasına ilişkin değişiklik yapılacağını ifade etmiştir.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Faruk Çelik meslek mensuplarının eski Bağ-Kur ünitelerinde mükellefleri adına işlem yaptırmasında yaşanan sıkıntıların da en kısa zamanda çözüleceğini belirtmiştir

Kaynak: İSMMMO

Meslek odalarının ve birliğin Ek1, Ek2 ve İAB formlarının kaldırılmasına yönelik girişimleri devam ediyor

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net