Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Müteahhidin sgk borcuna bakılmaksızın iskan alınabiliyor

Bir apartman dairesi aldınız ancak iskânı yani yapı kullanma izin belgesi yok.İskân almak için ilgili belediyeye müracaat ettiniz fakat bu kez de karşınıza müteahhidin vergi ve borçları çıktı. Ya bu borçların payınıza düşenini ödeyeceksiniz ya da yıllarca iskânsız olarak oturacak ve buna bağlı olarak pek çok sorun yaşayacaksınız. Ancak merak etmeyin, sizin gibi yüz binlerce ev sahibi bulunuyor ve bu önemli sorun geçtiğimiz aylarda çözüldü. Nasıl mı? Anlatalım. İmar mevzuatında 17 Aralık 2009 tarihinde çok önemli bir değişiklik yapıldı.

’la yapılan düzenlemeye göre, müteahhitten konut satın alan vatandaş, müteahhidin vergi ve sigorta primi borcu olsa dahi, tek kuruş ödemeden yapı kullanma izin belgesi alabilecek. Ancak bu düzenlemeden ne yüz binlerce ev sahibinin ne de birçok belediyenin haberi var. Haberdar olan vatandaşlarsa kimi belediyelere başvurduğunda hâlâ kendilerinden (’ya olan borcun ödendiğine dair belge) istendiği oluyor. Oysa inşaatın tamamlanma tarihi ister 17 Aralık 2009 öncesinde isterse sonrasında olsun, belediyeler vatandaştan müteahhidin vergi ve borcunu ödemesini isteyemeyecek.

Yapılan düzenleme ile birlikte, inşaat ve emlak piyasasında yaşanan çok önemli bir sorun çözülmüş oldu. Zira önceki uygulamada, müteahhidin vergi ve borcundan haberi olmayan vatandaş, aldığı dairenin iskânı için müracaat ettiğinde karşısına on binlerce TL’lik borçlar çıkıyordu. Müteahhit ise çoktan kayıplara karıştığından (kötü niyetli müteahhitler için söylüyoruz) vatandaş ya borcu ödemek ya da yıllarca iskânsız oturmak zorunda kalıyordu.

İskânsız olduğu için elektrik, su, gaz aboneliklerini yaptıramayan ev sahibi, dairesini satmak istediğinde de bu borçlar bir dezavantaj olarak karşısına çıkıyordu. Bu sorunlar yapılan düzenleme ile aşıldı aşılmasına ancak belediyelerin de bir an önce yeni duruma ayak uydurarak vatandaşa iskân belgesini vermesi gerekiyor. Öte yandan, ev sahipleri için önemli bir kolaylık sağlayan bu düzenleme, ’nın özel bina inşaatlarından sağladığı prim tahsilatını da ciddi ölçüde düşürecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu alanda oluşacak muhtemel boşluğun, müteahhitlere yönelik yeni tedbirlerle doldurulması gerekiyor.


İşverene jesti!
İşverenler ve konunun uzmanları tarafından sık sık eleştiri konusu yapılan SGK’nın oranı, Bakanlar Kurulu Kararı ile %3’ten %2’ye düşürüldü. 5510 Sayılı Kanun’un 89. maddesinde, “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %3 oranında uygulanarak artırılır” hükmü yer alıyor. Aynı maddede, Bakanlar Kurulu’nun söz konusu oranını %1’e kadar indirebileceği veya iki katına kadar artırabileceği düzenlemesi yer alıyor. Bu anlamda yasal yetkisini kullanan Bakanlar Kurulu, oranını işverenler lehine düşürmüş oldu.

Kaynak: Sadettin ORHAN / Bugün

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net