Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Pasaport bedelleri ve harçlarında indirim yapıldı

20 Haziran 2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- ” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport işlemleri için 2010 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarlarında indirim yapılmıştır.

62 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile, pasaport harçlarında yapılan değişiklikler karşısında, 61 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 0,40 olarak belirlenmiş olan ve konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta olan pasaport harç tutarlarının hesaplanmasına esas olacak emsal sayı ise 0,75 olarak değiştirilmiştir.

2010/1 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan pasaportların bedelleri ise 138 Türk Lirasından 50,00 Türk Lirasına indirilmiştir.

20.06.2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan aşağıdaki gibidir.

  • 6 aya kadar olan 20.06.2010 tarihinden önce 106,05-TL iken 65,00-TL,
  • 1 yıllık 20.06.2010 tarihinden önce 180,15-TL iken 95,00-TL,
  • 2 yıllık pasaport harçları 20.06.2010 tarihinden önce 304,00-TL iken 155,00-TL,
  • 3 yıllık pasaport harçları 20.06.2010 tarihinden önce 434,80-TL iken 220,00-TL,
  • 3 yıldan fazla süreli pasaport harçları 20.06.2010 tarihinden önce 617,30-TL iken 310,00-TL olarak yeniden düzenlenmiştir.

İlgili genel tebliğler ve kararnameler ile ilgili bağlantılar

Pasaport bedelleri ve harçlarında indirim yapıldı

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net