Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin POS cihazı bulundurmaları ile ilgili düzenleme 01.06.2008 tarihine ertelendi

Hekimlerin POS Cihazı Bulundurmaları Ve Kullanmaları ile ilgili yeni düzenleme
379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), muayenehanelerinde ilgili Tebliğdeki özellikleri bulunduran POS cihazı bulundurmaları ve ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmişti. Bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğü ve bu uygulamanın 01.06.2008 tarihinden itibaren başlayacağı açıklanmıştı.

Ancak, sözü edilen tebliğle bulundurma ve kullanma zorunluluğunun başlama tarihi 382 sıra numaralı ile 01.09.2008 tarihi olarak değiştirilmiştir.

Ertelemeye rağmen dileyen hekimler 01.06.2008 tarihi itibariyle 379 sıra numaralı Genel Tebliğde yer alan özellikleri bulunduran POS cihazını muayenehanelerinde bulundurmaları ve kullanılmaları halinde bu cihazlarla düzenlenen belgeler “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilecek, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlenmelerine gerek kalmayacaktır.

İlgili tebliğ aşağıdaki gibidir

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /36Konusu Hekimlerin POS bulundurmaları ve kullanmaları
Tarihi : 30/05/2008
Sayısı : VUK-36/2008-6/POS Belgesi -1
İlgili olduğu maddeler : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 ve 236 ncı maddeleri

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş yerlerinde anılan Tebliğde belirtilen özellikleri haiz okuyucuları (POS) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğü ve bu uygulamanın 01/06/2008 tarihinden itibaren başlayacağı açıklanmıştı.
Ancak, sözü edilen tebliğle bulundurma ve kullanma zorunluluğunun başlama tarihi 382 sıra numaralı ile 01/09/2008 tarihi olarak değiştirilmiştir.

382 sıra numaralı tebliğ ile serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucularıyla düzenlenecek POS fişlerinin “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edileceğine ilişkin hükümde bir değişiklik yapılmamış, zorunluluğa ilişkin uygulama tarihi ertelenmiştir.

Bu nedenle, dileyen hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından 01/06/2008 tarihi itibariyle 379 sıra numaralı Genel Tebliğde yer alan özellikleri haiz POS cihazını işyerlerinde bulundurmaları ve kullanılmaları halinde bu cihazlarla düzenlenen belgeler “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilecek, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlenmeyecektir.

Duyurulur.

M.Akif ULUSOY
Gelir İdaresi Başkanı

Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin POS cihazı bulundurmaları ile ilgili düzenleme 01.06.2008 tarihine ertelendi

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net