Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Şirket ortakları 4a yani ssk’ya göre prim ödeyebilecek

Şirket ortakları SSK’lı çalışabilecek mi?

Okurumuz M.G., “Basında yer alan haberlerden şirket ortaklarının SSK’lı olabileceklerini duydum. Bu haber doğru mudur? Şirket ortaklarının SSK’lı olması nasıl yapılacak? Kendi şirketimde SSK’lı olabilir miyim?” diye soruyor.

Bir çok kanunda değişiklik yapan ve kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan ’da yer alan düzenlemelerden birisi de, Bağ-Kur sigortalılarının da SSK’lı olabilmesine olanak tanıyacak düzenlemedir.

’dan önceki uygulamada, Bağ-Kur sigortalılarının, bir yerde işçi olarak çalışsa bile SSK’lı olmasına imkan vermiyordu. Diğer bir deyişle Bağ-Kur sigortalıları şirket ortaklığını devretmeden veya vergi kaydını kapatıp Bağ-Kur sigortasından çıkmadan bir başka yerde SSK sigortalısı olamıyordu.

Torba Kanun’la yapılan değişiklik, Bağ-Kur sigortalılarına işyerini devretmeden veya şirket ortaklığını sona erdirmeden bir kişinin bir başka yerde SSK sigortalısı olarak çalışabilmesini sağlayacak.

Buna göre çalışanların SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alacak şekilde birden fazla statüye aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde, öncelikle 4/c kapsamında, (yani kamu görevlisi-memur-) olarak sigortalı sayılacak.

Ancak, 1 / 3 / 2011 tarihinden itibaren sigortalının aynı anda 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde kanun kapsamına girmesi halinde ise 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılacak. Yapılan değişiklik 1 / 3 / 2011 tarihinden önceki süreler için uygulanmayacaktır.

5510 Sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi ile 1 / 3 / 2011 tarihinden itibaren sigortalıların 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle 4/c kapsamında, 4/a ve 4/b kapsamında yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise (a) bendi kapsamındaki sigortalılıkları geçerli sayılacaktır.

1 / 3 / 2011 tarihinden önce 4/a ve 4/b kapsamında çalışması bulunan ve önce başlayan sigortalılık statüsüne göre sigortalıları devam ettirilenlerin hangi sigortalılık statüsünün önce başladığına bakılmaksızın 4/b kapsamındaki sigortalılığı, 4/a kapsamında çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce sona erdirilecektir.

1 / 3 / 2011 tarihi itibariyle 4/a ve 4/b kapsamında çalışması bulunan sigortalıların ’la 5510 Sayılı Kanuna eklenen geçici 33’üncü madde uyarınca hangi sigortalılık statüsünün önce başladığına bakılmaksızın 4/b kapsamındaki sigortalılığı 28 / 2 / 2011 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. Daha önce 4/b sigortalılığı önceden başladığı için ücretlerinden sadece vergi kesilen ve 4/a kapsamına sigortalı bildirilmeyenler 1 Mart 2011 tarihi itibariyle 4/a kapsamında sigortalı bildirilerek ücretlerinden ayrıca sigorta primi de kesilecek aylık prim ve hizmet belgesi ile 4/a sigortalısı olarak beyan edileceklerdir.

4/a ve 4/b kapsamına tabi çalışmalarda sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar (emekli) hakkında 1 / 3 / 2011 tarihinden itibaren 4/a kapsamındaki sigortalılık esas alınarak işlem yapılacaktır.

İşyerini veya ortaklık hisselerini bir başkasına devretmeden ortağı olmadıkları bir başka işyerinde ücretli çalışarak SSK statüsünde sigortalı olabilecekler. Bu durumda da son yedi yıllık prim gününün en az 1260 günü yani 3.5 yılı SSK’lı çalışırlarsa SSK koşullarına göre emekli olabilecekler.

4/b kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı 4/a kapsamında sigortalı bildirilemeyeceklerdir.

Kaynak: Dünya Gazetesi (Resul Kurt -İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı)

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net