Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Siyasi vaatlerin sonucu olarak asgari ücret artışı ve etkileri

asgari ücret artışı ile ilgili seçim vaatleri

Bildiğimiz üzere seçim sürecinde siyasi partilerin seçim vaatlerinden biri de idi. Değişik siyasi partilerin 1.800 TL yi bulan asgari ücret vaatlerini bu süreçte gördük. Seçimin galibi siyasi partinin ise vaadi 1.300 TL idi ve yeni yılda bu seçim vaadini yerine getirme ile ilgili çalışmalar yapılıyor.

Asgari ücret artışı etkileri nasıl olacak

Önemli olan konu ise bu artıştan kimlerin nasıl etkileneceği. Hiç şüphesiz ülkemizde asgari ücretle çalışan işçi sayısı hiç de azımsanmayacak seviyede. Bu bağlamda asgari ücretle çalışanlar için bu artış sevindirici bir haber, çalışanın hesabına daha fazla para yatacak ve ekonomide küçük de olsa canlanmaya neden olacak bu artış. Ayrıca işçinin alacağı asgari geçim indirimi tutarı da asgari ücrete göre hesaplandığı için asgari geçim indirimi de artmış olacak.

Diğer yandan aynı zamanda asgari ücretli daha fazla stopaj, sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi ödemek durumunda. Aynı oranda işverenin ödeyeceği primler de artacak. Şu andaki vergi dilimleri oranlarına göre yıl sonuna doğru asgari ücretlinin ödeyeceği vergi bir üst dilime göre hesaplanmak durumunda. Asgari ücret artışı ile beraber vergi dilimlerinin de bu dezavantajı bertaraf edecek şekilde düzenlenmesi bekleniyor. (Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda bazı ülkelerde asgari ücrette vergi tahsili yapılmadığını, bazılarında ise belli bir seviyeye kadar vergi alınmadığını görüyoruz.)

Asıl yük işverene yansıyacak

Asgari ücret artışı ile ilgili etkileri hiç şüphesiz öncelikle işveren yaşayacak. İş gücü maliyetlerine yansıyacak olan asgari ücret artışı ürün maliyetlerini de doğru orantılı olarak artıracak. Sosyal güvenlik kurumuna ödenen prim oranları da önemli ölçüde artacak.

Taşeronlara etkisi

Asgari ücret artışı ile büyük ölçüde iş gücü ile katma değer sağlayan taşeronların maliyeti önemli derecede artış gösterecek. Bundan sonraki sözleşmelere ücret maliyetlerinin zorunlu artışı ile ilgili maddeler girmesi olası.

Serbest çalışanlar

olarak da bilinen 4b kapsamındaki sigortalıların sigorta prim ödemeleri asgari ücret artışına göre hesaplandığı için otomatik olarak artacak ve daha fazla prim ödeyecekler.

Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması

Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanmalarında alt ve üst sınır asgari ücrete göre belirlendiği için bu konularla ilgili borçlanma yapacak olanların da ödeyeceği tutar bağ-kurlular gibi otomatik olarak artış gösterecek.

Yararları ve olası sakıncalar

Asgari ücret artışı ile milyonlarca asgari ücretli çalışanın ücreti artacak, artış milli hasılaya olumlu olarak yansıyacak, ekonomide canlanmaya neden olacak. Sosyal güvenlik kurumunun payı önemli derecede artmış olacak.

Diğer taraftan, iş gücü maliyetindeki artış piyasaya yansıyabilir. Önümüzdeki bir kaç yıllık dönemde Sosyal güvenlik kurumu prim alacaklarında artış yaşanabilir. Hatta asgari ücretteki önemli derecedeki bu artış beraberinde kayıt dışı ekonomiyi bile beraberinde getirebilir.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net