Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Şubat ayı vergi takvimi

2010 ŞUBAT AYI VERGİ TAKVİMİ

1 Şubat 2010

 • Aralık 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Yıllık Harçların Ödenmesi
 • 2010 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • SSK (Aralık 2009) Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2010 Primi ve Sağlık Primlerinin ödemesi
 • 2009 Yılında Kullanılan Defterlerin 2010 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 • Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2009 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki

5 Şubat 2010

 • Aralık 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu ( Form Ba)
 • Aralık 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

9 Şubat 2010

 • 16–31 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Şubat 2010

 • 16–31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Şubat 2010

 • Ocak 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Banka ve Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve ödemesi
 • 2009 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık 2009) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2009 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık 2009) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

17 Şubat 2010

 

 • 2009 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2009 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

22 Şubat 2010

 • Ocak 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Şubat 2010

 • Ocak 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile beyanı
 • Ocak 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Şubat 2010

 • Ocak 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1–15 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Şubat 2010

 • 1–15 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2009 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

26 Şubat 2010

 • Ocak 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga vergisinin Ödemesi
 • Ocak 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net