Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2007 yılı değerleme kurları

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2007 yılı için yapılacak değerleme kurları belirlendi.

yazi resmi

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine Esas Olacak Kurlar Hakkında V.U.K Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. Hazırlanan 380 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2007 yılı için Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net