Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2007 yılı yeniden değerleme oranı

2007 yılı için yeniden değerleme oranı belirlendi.

yazi resmi

17 Kasım 2007 tarih ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 377 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2007 yılına ait son Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net