Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010/106 sayılı sgk genelgesi

Doğum borçlanmasında son durum

yazi resmi

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41.maddesinde; kanuna göre (5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) sigortalı sayılanlara bazı şartları taşımaları halinde geriye dönük olarak sigortasız geçen sürelerini borçlanabilmeleri imkanı tanınmıştır. Anılan maddede bahsi geçen Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net