Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

408 sıra nolu tebliğ

2010 yılı vergi levhalarının internet ortamında alınması

yazi resmi

2010 Yılı vergi levhaları 1-30 Haziran tarihleri arasında Gelirler İdaresi internet sisteminden, internet ortamında alınacak, 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensupları Vergi Levhası tasdik etmeyecek ve bağlı oldukları vergi dairesine tasdik listesi vermeyeceklerdir. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine Devamı…

408 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği resmi gazetede yayımlanmak üzere başbakanlığa gönderildi

yazi resmi

Vergi levhalarının kullanımı, internet ortamında alınması, ve içeriğinde bazı düzenlemeler yapan 408 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği resmi gazetede yayımlanmak üzere başbakanlığa gönderildi. Tebliğ aşağıdaki gibidir. VUK GT No: 408 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) Devamı…

Vergi levhalarının elektronik ortamda alınmasına dair vergi usul kanunu genel tebliğ taslağı hazırlandı

yazi resmi

25.02.2011 tarih ve 27582 1. mükerrer resmi gazetede yayımlanan 6111 sayılı yasanın 82.maddesi ile; 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5.maddesinin 5.fıkrası ile “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net