Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ba formu

Ba formuna yansıtılması gereken faturanın alıcıya geç intikal etmesi

yazi resmi

BA FORMUNA YANSITILMASI GEREKEN FATURANIN ALICIYA GEÇ İNTİKAL ETMESİ DURUMUNDA ALICI TARAFINDAN NELER YAPILABİLİR?   I- GİRİŞ Ba Bs formları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alış ve satışlarını vergi dairesine bildirmeye mahsus Devamı…

Ba Bs formlarında yeni düzenleme

yazi resmi

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alışları ile mal ve hizmet satışarının bildiriminde uygulanacak usul ve esaslar ile hadler yeniden belirlendi. Daha önce taslağı yayınlanan Ba ve Bs formlarının bildirim süresi, bildirim şekli ve hadlerde düzenleme içeren Vergi Devamı…

2007 ve 2008 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin BA ve BS Formları verilme süresi uzatıldı

yazi resmi

BA ve BS Formları ertelendi  2007 yılına ilişkin bildirimi yapılması gereken BA (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu) ve BS (Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu) verilme süresi bilindiği üzere 05.06.2008 tarihine kadar ertelenmişti. Ancak meslek mensuplarının iş yoğunluğu Devamı…

BA ve BS formları aylık dönemlerde verilecek

yazi resmi

BA ve BS Formları 2008 Yılından itibaren aylık dönemlerde bildirilecek Daha önce bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları BA ve BS formlarıyla yıllık olarak bildirilmekteydi. Bu defa maliye bakanlığının yapmış olduğu düzenleme Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net