Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ba

Akaryakıt İstasyonlarından Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi İle Yapılan Alımların Ba-Bs Formları İle Bildirilip-Bildirilmeyeceğine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca Yapılan Açıklama

yazi resmi

Akaryakıt İstasyonlarından Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi İle Yapılan Alımların Ba-Bs Formları İle Bildirilip Bildirilmeyeceğine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca Yapılan Açıklama Akaryakıt satışı yapan mükellefler tarafından bir kişi ya da kuruma akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişi verilerek yapılan Devamı…

Elektronik ortamda beyan verilmemesi durumunda uygulanacak cezalarda düzenleme

yazi resmi

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan bazı düzenlemelerle elektronik ortamda beyanname verilmesi zorunluluğuna uyulmaması sonucunda kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddenin dördüncü, beşinci Devamı…

Kanuni süresinde verilen Ba, Bs formları 10 gün içerisinde cezasız düzeltilebilecek

yazi resmi

23.07.2010 tarihinde kabul edilen 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ile ba, bs formu olarak bildiğimiz bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin büyük alış ve büyük satışlarına ilişkin bildirimlerinde; kanuni Devamı…

2007 ve 2008 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin BA ve BS Formları verilme süresi uzatıldı

yazi resmi

BA ve BS Formları ertelendi  2007 yılına ilişkin bildirimi yapılması gereken BA (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu) ve BS (Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu) verilme süresi bilindiği üzere 05.06.2008 tarihine kadar ertelenmişti. Ancak meslek mensuplarının iş yoğunluğu Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net